Utbildningsfilmer

För att underlätta användandet av Återhämtningsguiden har fyra information- och utbildningsfilmer tagits fram. 


Informationsfilm om Återhämtningsguiden (10 minuter)

Detta är en längre informationsfilm om Återhämtningsguiden som berör delar kring bakgrund för projektet, framtagning av materialen samt innehåll i Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård och Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt.
Informationsfilm om Återhämtningsguiden (6 minuter)

Detta är en kortare informationsfilm om innehållet i Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård och Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt.


Grundutbildning i Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt (13 minuter)

Detta är en grundläggande utbildning kring materialet Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt. I filmen finns information om materialet, genomgång av de olika kapitlen samt information om hur och i vilka verksamheter en kan arbeta med materialet. I slutet på filmen besvaras vanliga frågor och svar.

För mer information om bakgrund och framtagning av Återhämtningsguiden rekommenderar vi att kombinera denna utbildningsfilm med informationsfilmen (lång version). Nedan finns även en skriftlig handledning till materialet.


Grundutbildning i Återhämtningsguiden - för dig inom heldygnsvård (23 minuter)

Detta är en grundläggande utbildning kring materialet Återhämtningsguiden - för dig inom heldygnsvård. I filmen finns information om materialet, genomgång av de olika kapitlen samt information om hur en kan arbeta med Återhämtningsguiden i heldygnsvård. I slutet på filmen besvaras vanliga frågor och svar.

För mer information om bakgrund och framtagning av Återhämtningsguiden rekommenderar vi att kombinera denna utbildningsfilm med informationsfilmen (lång version).


Inspirationsmaterial

Nedan dokument är framtaget för att ge inspiration och förslag på hur en kan arbeta med Återhämtningsguiden, och därmed underlätta användningen av materialen. Detta dokument baseras på de svar som inkom under en enkätundersökning om erfarenheter av att arbeta med Återhämtningsguiden, samt de erfarenheter som finns i samband med implementering av Återhämtningsguiden i Psykiatri och habilitering Skåne.

Att arbeta med Återhämtningsguiden
Att arbeta med Återhämtningsguiden.pdf (627.46KB)
Att arbeta med Återhämtningsguiden
Att arbeta med Återhämtningsguiden.pdf (627.46KB)


Marknadsföringsmaterial

Nedan finns två affischer att ladda ner i PDF för att kunna sprida och skriva ut information. Den ena gäller Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt och den andra gäller Återhämtningsguiden som app. Klicka på länkarna för att ladda ner som PDF.

Information om Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt
Information om Återhämtningsguiden.pdf (360.78KB)
Information om Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt
Information om Återhämtningsguiden.pdf (360.78KB)
Information om Återhämtningsguiden som app
App information.pdf (424.8KB)
Information om Återhämtningsguiden som app
App information.pdf (424.8KB)