Beställ material

Sommarstängt!
Under perioden 9 juli - 9 augusti är det inte möjligt att beställa Återhämtningsguiden då vi har
 semester. Varmt välkommen tillbaka i augusti.


Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt kan laddas ner som kostnadsfri mobilapplikation på App Store och Google Play
.


Här kan du kostnadsfritt beställa Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt och Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt.

Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt riktar sig till den som mår dåligt och har behov av återhämtning. Den är uppdelad i fyra kapitel och innehåller bland annat berättelser om återhämtning, vart en kan söka stöd, samt vad som varit hjälpsamt för andra som mått dåligt. Den innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion kring vad en kan göra för att må bättre.

Materialet kan användas i verksamheter som möter personer som mår dåligt, exempelvis vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, socialpsykiatrin, studenthälsan, företagshälsovården, föreningar med flera.

Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt riktar sig till den som är anhörig. Materialet är uppdelat i fem kapitel och innehåller bland annat berättelser från andra anhöriga, vanliga tankar och känslor, förhållningssätt och bemötande samt vart en kan söka stöd. Den innehåller också verktyg som ger möjlighet till reflektion om vad som kan vara viktigt i den egna återhämtningen.

Materialet kan användas i verksamheter som möter anhöriga, exempelvis av anhörigkonsulenter, inom psykiatrin, socialpsykiatrin, studenthälsan, företagshälsovården, föreningar med flera.


TIPS!

Det finns även utbildning- och inspirationsmaterial för att underlätta arbetet med Återhämtningsguiden. Detta hittar du här.