Utbildningsfilmer

För att underlätta användandet av Återhämtningsguiden har fyra information- och utbildningsfilmer tagits fram. 


Informationsfilm om Återhämtningsguiden (10 minuter)

Detta är en längre informationsfilm om Återhämtningsguiden som berör delar kring bakgrund för projektet, framtagning av materialen samt innehåll i Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård och Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt.
Informationsfilm om Återhämtningsguiden (6 minuter)

Detta är en kortare informationsfilm om innehållet i Återhämtningsguiden – för dig inom heldygnsvård och Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt.


Grundutbildning i Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt (13 minuter)

Detta är en grundläggande utbildning kring materialet Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt. I filmen finns information om materialet, genomgång av de olika kapitlen samt information om hur och i vilka verksamheter en kan arbeta med materialet. I slutet på filmen besvaras vanliga frågor och svar.

För mer information om bakgrund och framtagning av Återhämtningsguiden rekommenderar vi att kombinera denna utbildningsfilm med informationsfilmen (lång version). Nedan finns även en skriftlig handledning till materialet.


Grundutbildning i Återhämtningsguiden - för dig inom heldygnsvård (23 minuter)

Detta är en grundläggande utbildning kring materialet Återhämtningsguiden - för dig inom heldygnsvård. I filmen finns information om materialet, genomgång av de olika kapitlen samt information om hur en kan arbeta med Återhämtningsguiden i heldygnsvård. I slutet på filmen besvaras vanliga frågor och svar.

För mer information om bakgrund och framtagning av Återhämtningsguiden rekommenderar vi att kombinera denna utbildningsfilm med informationsfilmen (lång version).


Inspirationsmaterial

Nedan dokument är framtaget för att ge inspiration och förslag på hur en kan arbeta med Återhämtningsguiden, och därmed underlätta användningen av materialen. Detta dokument baseras på de svar som inkom under en enkätundersökning om erfarenheter av att arbeta med Återhämtningsguiden, samt de erfarenheter som finns i samband med implementering av Återhämtningsguiden i Psykiatri och habilitering Skåne.

Att arbeta med Återhämtningsguiden
Att arbeta med Återhämtningsguiden.pdf (1.87MB)
Att arbeta med Återhämtningsguiden
Att arbeta med Återhämtningsguiden.pdf (1.87MB)

 

Återhämtningsguiden i digital gruppverksamhet

Nedan handledningsmaterial syftar till att ge inspiration och tips för hur verksamheter kan arbeta med Återhämtningsguiden genom digitala gruppträffar, både med den som är drabbad av psykisk ohälsa och för anhöriga


Marknadsföringsmaterial

Nedan finns marknadsföringsmaterial för utskrift eller spridning digitalt. Klicka på länkarna för att ladda ner som PDF.

Allmän information om Återhämtningsguiden
Allmän information om Återhämtningsguiden.pdf (2.05MB)
Allmän information om Återhämtningsguiden
Allmän information om Återhämtningsguiden.pdf (2.05MB)
Information om Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt
Information om Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt.pdf (1.33MB)
Information om Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt
Information om Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt.pdf (1.33MB)
Information om Återhämtningsguiden som app
Information om app.pdf (1.4MB)
Information om Återhämtningsguiden som app
Information om app.pdf (1.4MB)
Information om Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt
Information om Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt.pdf (959.53KB)
Information om Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt
Information om Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt.pdf (959.53KB)