Utbildningsfilmer

För att underlätta användandet av Återhämtningsguiden har information- och utbildningsfilmer tagits fram. 


Grundutbildning i Återhämtningsguiden - för dig inom heldygnsvård (39 minuter)

Detta är en grundläggande utbildning kring materialet Återhämtningsguiden - för dig inom heldygnsvård. I filmen finns information om materialet, genomgång av de olika kapitlen samt information om hur en kan arbeta med Återhämtningsguiden i heldygnsvård. I slutet på filmen besvaras vanliga frågor och svar.
Grundutbildning i Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt (23 minuter)

Detta är en grundläggande utbildning kring materialet Återhämtningsguiden – för dig som mår dåligt. I filmen finns information om materialet, genomgång av de olika kapitlen samt information om hur och i vilka verksamheter en kan arbeta med materialet. I slutet på filmen besvaras vanliga frågor och svar.

Nedan finns en skriftlig handledning till materialet.


Grundutbildning i Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt (18 minuter)

Detta är en grundläggande utbildning kring materialet Återhämtningsguiden – för dig som står nära någon som mår dåligt. I filmen finns information om materialet, genomgång av de olika kapitlen samt information om hur och i vilka verksamheter en kan arbeta med materialet. I slutet på filmen besvaras vanliga frågor och svar.Informationsvideo: Återhämtningsguidens inspirationsträff & studiecirkel för anhöriga (6 minuter)

Informationsvideon innehåller kort genomgång av Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt. Upplägg och ledarhandledning för en studiecirkel och Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt. Upplägg och ledarhandledning för en inspirationsträff . Praktiska tips på hur du kan använda materialet i anhöriggrupper.Inspirationsmaterial

Nedan dokument är framtaget för att ge inspiration och förslag på hur en kan arbeta med Återhämtningsguiden, och därmed underlätta användningen av materialen. Detta dokument baseras på de svar som inkom under en enkätundersökning om erfarenheter av att arbeta med Återhämtningsguiden, samt de erfarenheter som finns i samband med implementering av Återhämtningsguiden i Psykiatri och habilitering Skåne.

Att arbeta med Återhämtningsguiden
Att arbeta med Återhämtningsguiden.pdf (1.87MB)
Att arbeta med Återhämtningsguiden
Att arbeta med Återhämtningsguiden.pdf (1.87MB)

 

Återhämtningsguiden i digital gruppverksamhet

Nedan handledningsmaterial syftar till att ge inspiration och tips för hur verksamheter kan arbeta med Återhämtningsguiden genom digitala gruppträffar, både med den som är drabbad av psykisk ohälsa och för anhöriga


Marknadsföringsmaterial

Nedan finns marknadsföringsmaterial för utskrift eller spridning digitalt. Klicka på länkarna för att ladda ner som PDF.

Allmän information om Återhämtningsguiden
Allmän information om Återhämtningsguiden.pdf (2.05MB)
Allmän information om Återhämtningsguiden
Allmän information om Återhämtningsguiden.pdf (2.05MB)
Information om Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt
Information om Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt.pdf (1.33MB)
Information om Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt
Information om Återhämtningsguiden - för dig som mår dåligt.pdf (1.33MB)
Information om Återhämtningsguiden som app
Information om app.pdf (1.4MB)
Information om Återhämtningsguiden som app
Information om app.pdf (1.4MB)
Information om Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt
Information om Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt.pdf (959.53KB)
Information om Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt
Information om Återhämtningsguiden - för dig som står nära någon som mår dåligt.pdf (959.53KB)